باغ امام هادی علیه السلام در مدینه

چاپ

امام هادی علیه السلام تا سن ۲۴ سالگی در مدینه ی منوره بوده و این باغ یکی از باغهاییست که منسوب به ایشان و از موقوفات حضرتش می باشد :