مسجد مقدس جمكران در كلام آيت اللَّه اراكى

چاپ

در مصاحبه ‏اى كه مجله حوزه با مرحوم آيةاللَّه اراكى داشته، از ايشان نقل كردند كه مرحوم حاج شيخ محمدتقى بافقى كه مقسّم شهريه مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ عبدالكريم حائرى بود، به مسجد جمكران خيلى عقيده داشت.

ایشان اول هر ماه از مرحوم حاج شيخ پول مى‏ گرفت و بين طلاب قسمت مى‏كرد.
اما در يكى از ماه‏ها كه مى‏ آيد پول بگيرد مرحوم حاج شيخ مى‏ فرمايد:

اين ماه چيزى ندارم بدهم. مرحوم بافقى از همان جا بر مى ‏گردد و به مسجد جمكران مى‏ رود، نمى‏ دانم آنجا با حضرت چه صحبتى مى‏ كند كه طولى نمى‏ كشد شهريه آماده مى‏ شود. بارها اتفاق افتاده بود كه شهريه از اين طريق درست شده بود.

نگارنده گويد: جريانات مرحوم بافقى در رابطه با مسجد جمكران و در رابطه با ملاقات حضرت مهدى – ارواحنا فداه – متعدد است، و چون ديگران نوشته ‏اند از ذكر آنها خوددارى مى‏شود.