• “پروژه یوژنیکس” کشتار خاموش ساکنان زمین    :   کشتار خاموش ساکنان زمین موضوع "کشتار خاموش" ساکنان زمین و به حداقل رساندن این جمعیت و غلبه دادن جماعتی خاص بر عموم مردم، جزء برنامه های دائمی سران مخفی ...
 • تمام اصول کابالا در فیلم‌های برجسته هالیوودی    :   این روزها تقریباً غیر ممکن است صفحه‌ای از روزنامه‌های آمریکایی را نگاه کنید و یک هنرمند یا فرد مشهور را با دست‌بند قرمز مخصوص کابالا نبینید. مغز متفکر بزرگِ ...
 • سازمانها و نهادهای صهیونیستی مسیحی    :   چه بسیار سازمان های مسیحی که فقط در شمای مسیحیت ظاهر می شوند و اهداف صهیونیست ها را دنبال می کنند و در بسیاری از بسیاری از صهیونیست  ها هم ...
 • هوش مصنوعی مؤنثی که سوپراستار سیطره صهیونیسم شد +تصاویر    :   در فیلم سینمایی فرا ماشین (EX Machina)، هوش مصنوعی ساخته شده «آوا» نام دارد که ...
 • چرا حضرت رسول صلی الله علیه و اله يهوديان «بني‌قريظه» را نبخشيدند    :   بنی قریظه چه کسانی بودند و جریان جنگ پیامبر (ص) با آنها چه بود؟ یهودیان بنی قریظه یهودیان مدینه سه گروه مشهور بودند: 1) بنى قینقاع، هم پیمان طایفه خزرج و در ...
 • چرا فیلم «فرزند خدا» توطئه یهود را افشا کرد؟    :   پیش از آنکه بحث در خصوص فیلم «فرزند خدا» را آغاز کنیم یادآوری این نکته مهم در خصوص روایات مسیحی - یهودی از افسانه مصلوب گردیدن مسیح (ع) لازم ...
 • آیا سیل و زلزله بلایای طبیعی هستند!!؟

  در نگرش قدما بلای طبیعی معنی ندارد. وقتی گفته می شود بلایای طبیعی است و باید کاری کرد یعنی اراده، رها و ول است و دارد کار خودش را می کند. هیچ به تفاوت معنایی و مفهومی میان دو کلمه «چرا؟» و «چگونه؟» توجه کرده اید؟ وقتی پرسیده می شود «چرا سیل می آید؟» و وقتی دیگر پرسیده می شود «چگونه سیل می آید؟» به همان سان که می پرسیم «چرا انسان می میرد؟» و یا «چگونه انسان می میرد؟»

  پرسش اول، شنونده را مواجه با فلسفه ای عمیق می سازد، رازی که به قول حافظ «کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را». اما در پرسش دوم، گوینده، وجهی آشکار، قابل دسترس و نزدیک را متبادر به ذهن می سازد.
  «چرایی»ها همواره از مسائل کلی و پوشیده پرده برمی دارند که می تواند فلسفه و علت وضع هر امر را معلوم کند و قلب و روح شنونده را از تلاطم و نگرانی در امان دارد. اما «چگونگی»ها، گره گشای مسائل جزیی اند. چنانکه، تمام اطفال و نوجوانان، قبل از آن که قدرت تعقل و تأمل در امور هستی و فلسفه آمدن و رفتن بر عرصه خاک را صاحب شوند، بی وقفه از چگونگی اشیاء، چگونگی بارش باران، چگونگی انجماد آب، چگونگی بیمارشدن و…. می پرسند و جواب بزرگترها نیز آنها را قانع می سازد.
  خورشید سبب تبخیر آب می شود، ابر بر سطح آسمان به حرکت درمی آید و گاه چنان بر کوهسار و دشت می بارد که سیلی خانمان برانداز عالمی را می گیرد و این، همه ماجرای بارش باران و روان شدن سیل است و پاسخی برای آنکه می پرسد «باران چگونه می بارد؟»
  امروز، سال های سال از هنگامی که بشر با حیرت به وقایع طبیعی می نگریست و انگشت به دهان از «چرایی ها» می پرسید می گذرد. آنان، این همه را به مبدأیی پنهان باز می گرداندند و آنچه که مقدر داشته است؛ مبدأیی که با آگاهی تمام نظاره گر همه کنشها و واکنشهای مردم است و کیفر و پاداش همه اعمالشان را می دهد. آنها سیل و زلزله و… را کیفری تلقی می کردند که آن مبدأ غیبی به ازای اعمال نادرست و ناصواب آنها روا می داشت شاید که متذکر شوند.
  به همان سان که همه داستانهای اساطیری، همه افسانه های کهن، همه قصه های انبیا و…که- با تفکر قلبی و رازگونه نسبت دارند- رازگشای پرسش از چرایی ها بوده اند؛ صاعقه فرودآمده بر قوم عاد، باد صرصر وزنده بر قوم ثمود، سیل بنیان کن و درهم کوبنده قوم نوح و بالاخره دریای مواج و متلاطم- که کشتی حامل یونس را درکام خود جای داده بود- همه و همه برخاسته از مبدأیی بودند که ناظر بر کردار آدمیان بود. در آن میانه هیچ کس از چگونگی روانه شدن سیل و باد نپرسید. چنان که هیچ مرد یا زنی واسپس آن ماجرا نیز در بند آن نبود که بپرسد صاعقه چگونه فرودآید؟ برای این انسان، صاعقه و سیل و زلزله ازهرچه ساخته شود و با هر کیفیت که فرود آید، حکایت از وجود یک راز می کند، یک فلسفه پنهان و حکمتی که تنها برای دانایان آشکار می شود و تلاش بشر، مصروف آن راز را دریابد و خود را از گرفتارشدن در امان نگهدارد. این نوع دریافت او را وامی دارد تا سیل را از سرچشمه ببندد. یعنی، روش و شیوه ای را پی می گیرد که از زلزله و سیل، صاعقه و هرگونه بلای دیگر درامان ماند.
  نگرانی انسانی که در عالم باطنی و غیبی، سیر می کند. بی خبری از راز همه ماجراهاست. راز آمدن، مردن، راز همه ابتلائات و جستجوی او مصروف آن می شود تا با کشف رازها خود را و نسل آینده را مصون سازد.
  هیچ به ضرب المثلها و حکایات عامیانه گوش دل سپرده اید؟ هنوز پاره ای از آنها میان مردم پراکنده است. وجه مشترک اغلب تمثیل ها و ضرب المثلها در توجه آنها به مبدأ غیبی و رازهای پوشیده، فلسفه هر ماجرا و واقعه و راه و رمز در امان مانده از بلا است.
  آیا اگر کسی از شما بپرسد که همسایه شما چگونه صدقه می دهد نمی خندید؟ پر واضح است که دست در جیب می کند و سکه ای را به فقیری می بخشد؛ اما وقتی می پرسند که چرا صدقه می دهد؟ سخن رنگی دیگر می یابد، صدقه رفع بلا می کند؛ صدقه مال را مزکا می کند و…
  شاید اگر کندوکاوی ژرف درحیات گذشته مشرق زمینیان به عمل آید و آثار مشترک فرهنگی شان مطالعه گردد، دریافته شود که آنان هماره درتلاشی پیگیر سعی درکشف حقیقت، پاسخ به سؤال ژرف فلسفه خلقت و آمدن و رفتن داشته اند و آثارشان نیز آینه تمام نمای این تلاش است. زندگی درصحنه طبیعت و اتصال بی واسطه با مبدأ هستی، همه توجه انسان را معطوف «وجود» ساخته بود. اما، آنگاه که نگاه آدمی از سوی آسمان و مبدأ آفرینش معطوف به زمین شد، «موجود» و اشتغال به «موجودات» همه فضای قلب و ذهن آدمی را به خود مشغول داشت.
  انسان امروز، خود را ازهمه چیز مستغنی می پندارد، هیچ درد بزرگی به جانش نیست همچنان که جویای هیچ رازی نیست. خودش برای همه چیز تعریف وضع می کند، معیار می آفریند و عمل می کند. دربرابر هیچ واقعه ای «چرا» نمی گذارد و رازی را نمی جوید. هر غیب و باطنی را منکر است و یا آن را درمحدوده تصورات و محسوسات خود وارد می سازد و از دریچه چشم خود به آن نگاه می کند و برایش تعریف می تراشد. درباره چگونگی همه چیز سؤال می کند و خود برایش پاسخ می جوید. در وای هیچ چیز حکمت، راز و یا دانشی نمی بیند، از این رو همه اجزاء طبیعت و همه هستی را فاقد روح کلی، آگاهی و حکمت می پندارد و جدا از هم به مطالعه اجزا و پـدیدارها می نشیند. از همین رو نیز، رابطه دقیق عمل خود را با آنچه درصحنه هستی پیش می آید تشخیص نمی دهد و بحران می آفریند.
  درست که نگاه کنی درمی یابی بشر، هرچه از عمرش گذشته زندگی اش از صورت «حقیقت بینی و حق اندیشی» به «واقع بینی و واقعیت انگاری» نزدیک شده است.
  اگر چنانچه مبتنی بر تفکر قلبی دینی، نیل به معرفت و حقیقت را، آرزوی دور دست اما قرین با رستگاری انسان فرض کنیم و هدف از آمدن و رفتن برعرصه خاک را درک حقیقت و رسیدن به فلاح بدانیم، مسیر طی شده حکایت ازدور شدن آدمی می کند. چنان که قرآن دریکی از آیات سوره واقعه، آنگاه که گروه آدمیان را به سه دسته تقسیم می کند، درباره اصحاب رستگار اعلام می کند:«ثله من الاولین و قلیل من الاخرین» این گروه درمیان پیشینیان بیشتر در میان متأخران کمترند.
  اگر اصل براین پایه استوار شد که آدمی جز پوستی و گوشتی نیست و جغرافیای حیات او صرفاً در عرصه خاک معنی می شود و ناگزیر چونان حیوان می زید و سپس می میرد، سفر این نوحیات سفر حیوان در کالبد انسان است. علی رغم آن که نزد همه خردمندان و حکیمان وجه تمایز آدمی و حیوان از پرسش او درباره هستی و حقیقت و فلسفه آمدن و رفتن آشکار می شود. پرسشی که ذاتی وجود اوست، و تنها، خاکستر حیات طبیعی و اشتغال به امر زمین او را از این پرسش هوشمندانه و تلاش برای یافتن پاسخ درخور باز می دارد.

   

  نوشته استاد شفیعی سروستانی

  موعود

  از صفحه ما در آپارات ديدن كنيد

  مطالب مرتبط :

  متن زیارتنامه حضرت علی اصغر علیه السلام

  همانطور که شیخ مفید در الارشاد آورده و در زیارت ناحیه مقدسه {*} هم بدان اشاره شده است؛ایشان با این الفاظ زیارت می شوند : مطلب کامل

  متن زیارتنامه حضرت علی اصغر علیه السلام

  مقام میكائیل میكائیل(ع) مانند جبرئیل(ع) بر دیگر ملائك رتبه و جایگاهی والا دارد و از جمله چهار ملك مقرّب خداست.1 تا جایی كه اقرار به وجود او از جمله ضروریات اسلامی دانسته شده كه انكار آنها باعث خروج از اسلام و ارتداد می‌شود. 2گاه در روایات از ایشان عباراتی مانند با كرامت‌ترین خلایق نزد خداوند متعال (اكرم الخلق علی الله)3 و نیز برگزیده خداوند (خیره الله)4 یا برگزیده ملائك ... مطلب کامل

  مخوف‎ترین سازمان غذایی دنیا

  تاريخچه شرکت مخوف مونسانتوشرکت مونسانتو بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده بذر(بويژه ذرت) و آفت‌کشهای تراریخته است. تراريخته يعني محصولاتي كه به‌طور ژنتيکي اصلاح شده‌اند. وب‌سايت شرکت مونسانتو اين شرکت در سال 1901 در ميسوري توسط جان فرانسيس کوييني(John Francis Queeny)، کارمند صنايع داروسازي تاسيس شد. او آغاز کار را با پول خود و سرمايه يک توزيع‌کننده نوشابه‌هاي گازدار شروع کرد. نام شرکت ... مطلب کامل

  مرگ های بیوتروریستی در آخرالزمان

  در سال ها و قرون بعد، از این ابزار در جنگ ها و رقابت های سیاسی و نظامی سوء استفاده شد. یکی از اولین گزارش ها دربارۀ قرن ششم پیش از میلاد است. وقتی که آشوریان چاه ها و مزارع دشمنان خود را با سم ارگوت که بر روی گندم سیاه (چاودار) تولید شده بود، مسموم کردند. سوء استفاده از این بیماری ها در دورۀ ما نامش بیوتروریسم شد. در ... مطلب کامل

  مرگ های بیوتروریستی در آخرالزمان

  پاسخ اجمالی 1. گرچه نمی‌توانیم ادعا کنیم که در زمانی، این تعداد افرادی که هر کدام باید بخش مهمی از جامعه اسلامی زمان ظهور را مدیریت کنند، وجود داشته اما امام غایب(ع) ظهور نکرده‌اند، اما با این وجود، شرط تکمیل تعداد 313 نفر انسان لایق در سپاه امام زمان(عج)، شرط لازم است نه کافی؛ ... مطلب کامل

  مرگ های بیوتروریستی در آخرالزمان

  حضرت آیت ‌الله بهجت (ره) این عالم الهی در موارد بسیاری، برای رهایی از خصلت ‌های نکوهیده، سفارش به ذکر صلوات می ‌کردند؛ از جمله برای از بین رفتن عصبانیت می ‌فرمود: «با عقیده کامل، زیاد صلوات بفرستد». عقیق: به مناسبت سالگشت رحلت آن عالم وارسته و مرجع تقلید شیعه فواید ذکر شریف صلوات را از منظر روایات حضرات معصومین و سخنان و توصیه های آیت الله العظمی بهجت منتشر ... مطلب کامل

  صنعت پولساز تحمیق جامعه

  زندگی بشر بر روی کره خاکی توامان با پیشرفت و نوآوری شده است. پیشرفتی که برای ادامه حیات انسان ملزوم مفروض می شود. از زمان انقلاب صنعتی در قرن 17 میلادی تا به امروز، اختراعات و کشفیات جدید، هریک تحولات عمده ای در عرصه های مختلف زندگی ایجاد کرده اند. تولید نیروی محرکه از قدرت بخار، برق، تلفن، ماشین های بنزین سوز و عصر ارتباطات و دیجیتال، دنیاهای متفاوتی رقم ... مطلب کامل

  دعا به تنهایی کافی نیست، برای اصلاح و احیای جامعه قیام کنید

  بسم الله الرحمن الرحیم از اینجا دانلود کنید  مطلب کامل

  بناست کسی بیاید و ما را نجات دهد!!؟؟

  در گفتارهای پیشین به معرفی نگاه عامیانه و برخی آثار سوء آن پرداخته شد. از این بخش، برخی از مهمترین انواع نگاه عامیانه معرفی می‌شود. اولین نگاه عامیانه‌ای که به معرفی آن پرداخته شده، «قیامی خارج از سنن الهی» است. نوع اول نگاه عامیانه: «قیامی خارج از سنن الهی» وقتی متوجه آثار سوء به وجود آمدن نگاه عامیانه در موضوع انتظار و اهمیت جدا کردن این نگاه‌های عامیانه از موضوع شریف انتظار ... مطلب کامل

  بناست کسی بیاید و ما را نجات دهد!!؟؟

  بداء (به فتح باء) از نظر لغوی یعنی ظاهر شدن ، هویدا شدن و پدید آمدن رأی دیگری در کاری یاامری ، « ثمّ بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجنّنه حتی حین » سپس بعد از این که نشانه های برائت ساحت یوسف (علیه السلام) از آن بهتان برآنان آشکارگردید رأی شان براین برگشت که او را برای مدتی به زندان افکنند .(یوسف:۳۵) چنین امری (تبدل رأی) ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  افتخار می کنیم که خادمان حضرت مهدی ارواحنا فداه باشیم

  و با این افتخار زنده ایم

  و با این افتخار خواهیم مُرد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه جامع اطلاع رسانی امام مهدی عجل الله فرجه الشریف. محفوظ است.