• “پروژه یوژنیکس” کشتار خاموش ساکنان زمین    :   کشتار خاموش ساکنان زمین موضوع "کشتار خاموش" ساکنان زمین و به حداقل رساندن این جمعیت و غلبه دادن جماعتی خاص بر عموم مردم، جزء برنامه های دائمی سران مخفی ...
 • تمام اصول کابالا در فیلم‌های برجسته هالیوودی    :   این روزها تقریباً غیر ممکن است صفحه‌ای از روزنامه‌های آمریکایی را نگاه کنید و یک هنرمند یا فرد مشهور را با دست‌بند قرمز مخصوص کابالا نبینید. مغز متفکر بزرگِ ...
 • سازمانها و نهادهای صهیونیستی مسیحی    :   چه بسیار سازمان های مسیحی که فقط در شمای مسیحیت ظاهر می شوند و اهداف صهیونیست ها را دنبال می کنند و در بسیاری از بسیاری از صهیونیست  ها هم ...
 • هوش مصنوعی مؤنثی که سوپراستار سیطره صهیونیسم شد +تصاویر    :   در فیلم سینمایی فرا ماشین (EX Machina)، هوش مصنوعی ساخته شده «آوا» نام دارد که ...
 • چرا حضرت رسول صلی الله علیه و اله يهوديان «بني‌قريظه» را نبخشيدند    :   بنی قریظه چه کسانی بودند و جریان جنگ پیامبر (ص) با آنها چه بود؟ یهودیان بنی قریظه یهودیان مدینه سه گروه مشهور بودند: 1) بنى قینقاع، هم پیمان طایفه خزرج و در ...
 • چرا فیلم «فرزند خدا» توطئه یهود را افشا کرد؟    :   پیش از آنکه بحث در خصوص فیلم «فرزند خدا» را آغاز کنیم یادآوری این نکته مهم در خصوص روایات مسیحی - یهودی از افسانه مصلوب گردیدن مسیح (ع) لازم ...
 • بدا یعنی چه ؟

  بداء (به فتح باء) از نظر لغوی یعنی ظاهر شدن ، هویدا شدن و پدید آمدن رأی دیگری در کاری یاامری ، « ثمّ بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجنّنه حتی حین » سپس بعد از این که نشانه های برائت ساحت یوسف (علیه السلام) از آن بهتان برآنان آشکارگردید رأی شان براین برگشت که او را برای مدتی به زندان افکنند .(یوسف:۳۵)

  چنین امری (تبدل رأی) درمورد خداوند که علمش ازلی و تغییر ناپذیر است محال باشد چنان که حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: هر که براین عقیده باشد که خداوند تبارک و تعالی تغییر رأی دهد درچیزی که از پیش بدان آگاه نبوده ازاو بیزاری جوئید(بحار:۴/۱۱۱) واز سوئی آیات و روایاتی درثبوت آن آمده که دانشمندان اسلامی درتوجیه آنهامفصلاً بیاناتی دارند وخلاصه بخشی ازآنها بدین قرار است : خداوند را جز لوح محفوظ که آنچه درآنست تغییر ناپذیر است لوحی است

  به نام لوح محو و اثبات که مقدرات اشخاص واشیاء وجوامع وملل وغیره درآن ثبت است ومثبتات آن بدین گونه است که چیزی درآن ثبت گشته و سپس محو میگردد ، مثلا نوشته میشود که عمرزید پنجاه سال است بدین معنی که اگر کاری که موجب درازی یا کوتاهی عمر میشود نکند ، مقتضای حکمت آنست که عمراو بدین مقدار باشد ، مثلاً اگر صله رحم کرد پنجاه محو گشته و به جای آن شصت نوشته میشود واگر قطع رحم کند چهل ثبت میگردد. چنان که اگر طبیب حاذقی مزاج کسی را بررسی کند می تواند بگوید : این مزاج استعداد شصت سال عمر را دارد ولی اگر غذای ضعف آور یا مضر بخورد کمتر میشود وچون دارو یا غذایی مقوّی مصرف کند و در هوای سالم تر زندگی کند بیشتر میشود .

  این تغییرات را بداء گویند وچنین تعبیری یا به نحواستعمال مجازی است همچون استعمال استهزاء و سخریه و مکر در مورد خدا که در قرآن آمده یعنی خداوند کاری کند که نتیجه این امور را داشته باشد . و یا بدین جهت که چون ملائکه واولیای خدا هنگامی که به مثبتات نخست اطلاع پیدا کنند وسپس به نوشته بعدی بنگرند در آغاز امر آن را تغییر رأی پندارند . و بداء بدین معنی نه تنها درباره خدا محال نیست بلکه حکمت ها ومصالح زیادی نیز در بردارد که ازآن جمله توجه مردم است به کار خیر و اجتناب از کار بد زیرا چون انبیا به آنان خبر دادند که فلان کارنیک آن چنان درسرنوشت شمااثر مثبت دارد که عمرتان یا مالتان را افزایش می دهد و فلان کاربد آن چنان اثری منفی دارد که ازعمر و مالتان می کاهد وحتی آن عمل درلوح خدا تغییر ایجاد می کند و عمر پنجاه را به شصت می افزاید یا به چهل می کاهد انگیزه ای قوی دراوپدید میآورد که به اعمال نیک رغبت فراوان کند واز بدی روی بگرداند. آیات مربوطه:

  ۱ ـ « لکلّ اجل کتاب یمحوالله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب » دوران عمرهرکس یاهرچیزیاهرگروه را کتابی است (که درآن نوشته شده) خداوند آن چه را که بخواهد محو وآنچه را بخواهد ثابت میدارد و کتاب ما در(لوح محفوظ) نزد او است .(رعد:۳۹)

  ۲ـ « ومایعمّرمن معمّر ولا ینقص من عمره الاّ فی کتاب » هیچ عمرداری عمر خود را به پایان نرساند و(یا) ازعمرش نکاهد جز آن که درکتابی ثبت است . (فاطر:۱۱) و اما روایاتی که در این باره آمده فراوان است که به ذکر تعدادی ازآنها بسنده می شود:

  ۱ـ ازحضرت رضا(علیه السلام) روایت است که فرمود : خداوند را دو نوع علم است که یک نوع آن را برای خود محفوظ دارد وجز او کسی بدان آگاه نشود و بداء از همان علم برمی خیزد . ونوع دیگرآن علمی است که خود به ملائکه وپیامبران آموخته و به ما رسیده است. راوی حدیث سلیمان مروزی گویدعرض کردم : دوست دارم ازکتاب خدا شاهدی دراین باره بیان فرمائید . فرمود : آنجا که خداوند به پیغمبرش می فرماید : « فتولّ عنهم فماانت بملوم » « ازآنهاـ که تسلیم حق نمی شوند ـ روی گردان که تو را در این باره سرزنش نکنیم » که مراد خداوند ازاین جمله تهدید به فرستادن غضب وهلاکت آنان است ولی بعداً بداء حاصل شد وفرمود:« وذکّرفان الذکری تنفع المؤمنین » « آنان را پند واندرز ده که پند مؤمنان را سود بخشد » سلیمان گوید : عرض کردم بیشتر بفرمائید . فرمود : خداوند به یکی از پیامبرانش فرمود که فلان سلطان را بگوی فلان روزخواهی مرد ، چون پیغمبر به وی خبر داد وی در حالی که برتخت نشسته بود ازوحشت ازتخت به زمین افتاد وگفت : پروردگارا ! مرا مهلت ده تا فرزندم به حد رشد رسد و کارهایم را سامان دهم ودیونم را بپردازم وسپس مرا بمیران.(ازحسن نیت ودعای او) خداوند به آن پیغمبر وحی نمود: که به وی خبرده که پانزده سال برعمرت افزودم . پیغمبرگفت : خدایا تومیدانی من تاکنون دروغ نگفته ام (وازاین که سخنم تغییرکرده شرمنده ام) خداوند فرمود : تو بنده فرمان مرا ابلاغ کن ، کس را نرسد که درکارمن چون و چرا کند.

  ۲ـ امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: اگر یک آیه ازکتاب خدا نبود همانابه شما خبر میدادم از آن چه بوده وآنچه هست وآنچه که تا قیامت پدید آید وآن این آیه است : « یمحوالله مایشاء ویثبت وعنده امّ الکتاب . »

  ۳ـ امام صادق(علیه السلام) درتفسیر آیه « هوالذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا و اجل مسمّی عنده » فرمود: اجل مقضیّ همان حتمی است که در قضای الهی گذشته واجل مسمّی اجلی است که بداء درآنست،اگرخداوند بخواهد آن را پیش اندازد واگر بخواهد تأخیرکند.

  ۴ـ ازامام صادق(علیه السلام) نقل است که:روزی مردی یهودی از کنار پیغمبر (صلیالله علیه وآله) گذشت وگفت: (السام علیک) یعنی: مرگ برتوباد حضرت در پاسخ فرمود:(وعلیک) یعنی:بر تو باد یاران گفتند : اوسلام نکرد بلکه جسارت نمود ! حضرت فرمود: مانیزهمان را به وی برگرداندیم . سپس فرمود:این یهودی را ماری سیاه بگزد واو را بکشد . یهودی رفت و او هیزم کشی می کرد هیزم گرد آورد و به دوش کشیده بازگشت . پیغمبر(صلی الله علیه وآله) که در راه او بود فرمود : هیزمت را به زمین نه، چون بار خود بنهاد دید ماری سیاه درمیان هیزم ها چوبی به دندان گرفته وآن را محکم می جود . فرمود: ای یهودی امروز چه کار نیکی کرده ای که بلا از تو دفع شده ؟ گفت: جز هیزم کشی کاری نکرده ام جزاین که هنگام رفتن برای هیزم دو گرده نان داشتم یکی را خوردم و دیگری را صدقه دادم . فرمود: همان صدقه این بلا را از تو دفع نموده که صدقه مرگ های بد را دفع سازد.(بحار:۴/۹۵) نقل ازکتاب معارف ومعاریف
  منبع: موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر علیه السلام

  از صفحه ما در آپارات ديدن كنيد

  مطالب مرتبط :

  متن زیارتنامه حضرت علی اصغر علیه السلام

  همانطور که شیخ مفید در الارشاد آورده و در زیارت ناحیه مقدسه {*} هم بدان اشاره شده است؛ایشان با این الفاظ زیارت می شوند : مطلب کامل

  متن زیارتنامه حضرت علی اصغر علیه السلام

  مقام میكائیل میكائیل(ع) مانند جبرئیل(ع) بر دیگر ملائك رتبه و جایگاهی والا دارد و از جمله چهار ملك مقرّب خداست.1 تا جایی كه اقرار به وجود او از جمله ضروریات اسلامی دانسته شده كه انكار آنها باعث خروج از اسلام و ارتداد می‌شود. 2گاه در روایات از ایشان عباراتی مانند با كرامت‌ترین خلایق نزد خداوند متعال (اكرم الخلق علی الله)3 و نیز برگزیده خداوند (خیره الله)4 یا برگزیده ملائك ... مطلب کامل

  مخوف‎ترین سازمان غذایی دنیا

  تاريخچه شرکت مخوف مونسانتوشرکت مونسانتو بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده بذر(بويژه ذرت) و آفت‌کشهای تراریخته است. تراريخته يعني محصولاتي كه به‌طور ژنتيکي اصلاح شده‌اند. وب‌سايت شرکت مونسانتو اين شرکت در سال 1901 در ميسوري توسط جان فرانسيس کوييني(John Francis Queeny)، کارمند صنايع داروسازي تاسيس شد. او آغاز کار را با پول خود و سرمايه يک توزيع‌کننده نوشابه‌هاي گازدار شروع کرد. نام شرکت ... مطلب کامل

  مرگ های بیوتروریستی در آخرالزمان

  در سال ها و قرون بعد، از این ابزار در جنگ ها و رقابت های سیاسی و نظامی سوء استفاده شد. یکی از اولین گزارش ها دربارۀ قرن ششم پیش از میلاد است. وقتی که آشوریان چاه ها و مزارع دشمنان خود را با سم ارگوت که بر روی گندم سیاه (چاودار) تولید شده بود، مسموم کردند. سوء استفاده از این بیماری ها در دورۀ ما نامش بیوتروریسم شد. در ... مطلب کامل

  مرگ های بیوتروریستی در آخرالزمان

  پاسخ اجمالی 1. گرچه نمی‌توانیم ادعا کنیم که در زمانی، این تعداد افرادی که هر کدام باید بخش مهمی از جامعه اسلامی زمان ظهور را مدیریت کنند، وجود داشته اما امام غایب(ع) ظهور نکرده‌اند، اما با این وجود، شرط تکمیل تعداد 313 نفر انسان لایق در سپاه امام زمان(عج)، شرط لازم است نه کافی؛ ... مطلب کامل

  مرگ های بیوتروریستی در آخرالزمان

  حضرت آیت ‌الله بهجت (ره) این عالم الهی در موارد بسیاری، برای رهایی از خصلت ‌های نکوهیده، سفارش به ذکر صلوات می ‌کردند؛ از جمله برای از بین رفتن عصبانیت می ‌فرمود: «با عقیده کامل، زیاد صلوات بفرستد». عقیق: به مناسبت سالگشت رحلت آن عالم وارسته و مرجع تقلید شیعه فواید ذکر شریف صلوات را از منظر روایات حضرات معصومین و سخنان و توصیه های آیت الله العظمی بهجت منتشر ... مطلب کامل

  صنعت پولساز تحمیق جامعه

  زندگی بشر بر روی کره خاکی توامان با پیشرفت و نوآوری شده است. پیشرفتی که برای ادامه حیات انسان ملزوم مفروض می شود. از زمان انقلاب صنعتی در قرن 17 میلادی تا به امروز، اختراعات و کشفیات جدید، هریک تحولات عمده ای در عرصه های مختلف زندگی ایجاد کرده اند. تولید نیروی محرکه از قدرت بخار، برق، تلفن، ماشین های بنزین سوز و عصر ارتباطات و دیجیتال، دنیاهای متفاوتی رقم ... مطلب کامل

  دعا به تنهایی کافی نیست، برای اصلاح و احیای جامعه قیام کنید

  بسم الله الرحمن الرحیم از اینجا دانلود کنید  مطلب کامل

  بناست کسی بیاید و ما را نجات دهد!!؟؟

  در گفتارهای پیشین به معرفی نگاه عامیانه و برخی آثار سوء آن پرداخته شد. از این بخش، برخی از مهمترین انواع نگاه عامیانه معرفی می‌شود. اولین نگاه عامیانه‌ای که به معرفی آن پرداخته شده، «قیامی خارج از سنن الهی» است. نوع اول نگاه عامیانه: «قیامی خارج از سنن الهی» وقتی متوجه آثار سوء به وجود آمدن نگاه عامیانه در موضوع انتظار و اهمیت جدا کردن این نگاه‌های عامیانه از موضوع شریف انتظار ... مطلب کامل

  بناست کسی بیاید و ما را نجات دهد!!؟؟

  بداء (به فتح باء) از نظر لغوی یعنی ظاهر شدن ، هویدا شدن و پدید آمدن رأی دیگری در کاری یاامری ، « ثمّ بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجنّنه حتی حین » سپس بعد از این که نشانه های برائت ساحت یوسف (علیه السلام) از آن بهتان برآنان آشکارگردید رأی شان براین برگشت که او را برای مدتی به زندان افکنند .(یوسف:۳۵) چنین امری (تبدل رأی) ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  افتخار می کنیم که خادمان حضرت مهدی ارواحنا فداه باشیم

  و با این افتخار زنده ایم

  و با این افتخار خواهیم مُرد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه جامع اطلاع رسانی امام مهدی عجل الله فرجه الشریف. محفوظ است.