برخی نمی خواهند شما از یک واقعیت مهم خبردار شوید !؟؟

چاپ

برخی نمی خواهند شما از یک واقعیت بسیارمهم خبرداشته باشید….. کشتار ۹ میلیون ایرانی…. واقعیتی تاریخی که سالها مدفون شده ….دیدن این فیلم را از دست ندهید….photo_2016-11-28_06-50-54